הגנת מנועים

מערכת להגנת מנועי בנזין, דיזל וגז בפני עליית חום מנוע, ירידת לחץ שמן, ירידת גובה נוזלים כמו נוזל קירור המנוע, גובה שמן מנוע, ממסרת וכו'. סיבובי יתר במנוע במכוניות, אוטובוסים, משאיות, ציוד עפר, ציוד חקלאי, מנועים נייחים, מנועים ימיים וכו'.  

הגנת חום מנוע לחץ שמן ועוד

background2.jpg
IMG_8951_adobespark.png

מערכת הגנת מנוע חום ולחץ שמן למנועי בנזין ודיזל

כיבוי לאחר אזהרה מוקדמת

background2.jpg
hagana_adobespark.png

מערכת הגנת מנוע חום ולחץ שמן למנועי בנזין ודיזל, 

כיבוי בלבד    

background2.jpg
hagana2_adobespark.png

מערכת הגנת מנוע חום ולחץ שמן למנועי בנזין ודיזל,    אזהרה בלבד

בקרת גובה נוזל  

background2.jpg
noimagefound_adobespark.png

בקרת גובה נוזל אחר במנוע

background2.jpg
cwl.png

בקרת גובה מים/ נוזל קרור במנוע 

מערכות הגנה משולבות

background2.jpg
IMG_8955__2_-removebg_adobespark.png

מערכת הגנת חום מנוע, לחץ שמן וגובה מים למנוע, 

כיבוי לאחר אזהרה מוקדמת

background2.jpg
mesulav2_adobespark.png

מערכת הגנת חום מנוע, לחץ שמן וגובה מים למנוע, 

 כיבוי בלבד

background2.jpg
mesulav_adobespark.png

מערכת הגנת חום מנוע, לחץ שמן וגובה מים למנוע,

 אזהרה בלבד