בקרת תאורה

בקרה והגנה על נורות ותאורה בכלי רכב. הגנה בפני שריפת נורות בפנסים ראשיים מסוג H1, H4, H7 ואחרות ברכבים בעלי מערכת חשמל של 12 או 24 וולט. ICL12 לנורות 12 וולט ו ICL24 לנורות 24 וולט. בנוסף, בקרת תאורת נגררים באמצעות ממירי מתח רב ערוציים (אורות חניה, מעצורים, אור פניה ימני, אור פניה שמאלי, נסיעה לאחור ואורות ערפל) על מנת לאפשר תיאום בן הגורר והנגרר. 

background2.jpg
IMG_8996_adobespark.png

הגנה בפני שריפת נורות ראשיות ברכב ICL

12 / 24 וולט

background2.jpg
6aruts_adobespark (3).png

ממירי מתח 24 וולט ל 12 וולט זרם ישר, 6 ערוצים 110 ואט כל אחד, למשאיות עם גרורים

background2.jpg
rbsms7c24v.png

קופסת מעבר לתאורת נגרר (עגלה) 24 וולט,

7 ערוצים 

background2.jpg
vc12247c120.png

 ממיר מתח 12 וולט ל 24 וולט זרם ישר, 7 ערוצים עומס כולל 600 ואט למשאיות עם גרורים