בקרה וטעינת מצברים

בקרת טעינה של מצברים, הגנה בפני עליית או ירידת מתח של מצברים, השוואת טעינה של 2 או יותר מצברים, העדפת טעינה למצבר שהתרוקן. 

background2.jpg
IMG_8984_adobespark.png

בקרת טעינת מצבר למכשור, רובוט

12 וולט / 24 וולט

background2.jpg
veq12_adobespark.png

משוה טעינה

 למצברים של 12 וולט  במערכת של 24 וולט

background2.jpg
IMG_8984_adobespark.png

אזהרת מתח מצבר נמוך  

LVD למניעת פריקת יתר 

12 וולט / 24 וולט